Monday, March 27, 2023
Home Tags Thủ đô brazil là gì

Tag: thủ đô brazil là gì

Brasilia, thủ đô đặc biệt nhất thế giới

Brasilia – những ngày đầu dần thành hình Tổng thống Juscelino Kubitschek, người quyết định xây Brasilia ngay sau khi nhậm chức Brasilia là thủ...

Brasilia, thủ đô đặc biệt nhất thế giới

Brasilia – những ngày đầu dần thành hình Tổng thống Juscelino Kubitschek, người quyết định xây Brasilia ngay sau khi nhậm chức Brasilia là thủ...