Thursday, June 20, 2024
Home Tags Tượng chúa kitô cứu thế

Tag: tượng chúa kitô cứu thế

Sự Tích Bức Tượng “Chúa Kitô Cứu Thế” Tại Rio |...

Đây là một trong số Bảy Kỳ Quan Mới của thế giới, bức tượng được dựng lên để ngăn chặn sự bùng phát của...

Tượng Chúa cứu thế – Công trình điêu khắc hoàn hảo

Không chỉ có mục đích tôn giáo, bức tượng này còn thể hiện lòng hiếu khách của Brazil nữa Hôm nay chúng mình...