Saturday, October 24, 2020
Home Tags Tượng chúa lớn nhất thế giới

Tag: tượng chúa lớn nhất thế giới

Những bức tượng Chúa Giê-su cao nhất thế giới. | GIÁO...

Những bức tượng Chúa Giê-su cao nhất thế giới. Sưu tầm và chuyển ngữ: Haibang Hoang Có lẽ ai cũng biết đến bức tượng nổi...